ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា welding ultrasonic ចាស់ទុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃផលិតផលដោយមិនផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អតិថិជន

បញ្ហា៖

អង្កត់ផ្ចិតនៃរន្ធទាំងពីរនេះតូចពេក និងជ្រៅពេក ដូច្នេះហើយវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើផ្សិតដោយធានានូវតម្រូវការទំហំ។

ដំណោះស្រាយ៖

ផលិតផលនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាពីរផ្នែកពីចំណុចនេះ molded ដាច់ដោយឡែកហើយបន្ទាប់មក welded ដោយរលក ultrasonic ដែលធ្វើឱ្យផលិតផលចូលទៅក្នុងទាំងមូលបំពេញតម្រូវការ។

as


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ សីហា ២០២០